Eğitim Anlayışımız

  • Yüzme sporunu her yaşa ve seviyeye sevdirerek, yaşam boyu devam etmelerini sağlamak
  • Geç uzmanlaşma ilkesini benimseyip sporcuların seviyelerine göre antrenman yaptırmak
  • Çocukların genetik yapılarını gözeterek beceri öğrenimi sağlamak
  • Sadece fiziki gelişimi değil sosyal gelişimlerini gözlemek ve sosyalleşmelerini teşvik etmek
  • Çok yönlü fiziksel gelişim sağlamak
  • Sporcuların fairplay ruhuna uygun davranışları öğretmek
  • Kazanma, kaybetme duygularının farkında olmaları ve sporun bütün olumlu yönlerinden faydalanmalarını sağlamak